Kindred förstärker satsningen på sportspel i Arizona

Kindred fortsätter att skala upp sin närvaro i USA genom samarbetet med Turf Paradise och tilldelas nio LEWO-licenser (Limited Event Wagering Operator) för att bedriva sportbettingverksamhet i Arizona. Samarbetet kommer att ytterliggare stärka Unibets varumärkeskännedom i delstaten. Kindred Group plc (Kindred) fortsätter sin expansion i Arizona. Genom sitt samarbete med Turf Paradise kommer Kindred att öka … Read more